Co je smoothie maker

Smoothie maker je speciální druh mixéru určený pro přípravu zdravých ovocných a zeleninových nápojů zvaných smoothie. Existuje jich několik typů, a to v závislosti na konkrétním výrobci. Smyslem konstrukce je však ve všech případech co nejlepší a pokud možno maximálně uživatelsky pohodlné zpracování ovoce, zeleniny, oříšků, semínek, ledu a dalších surovin do hladkého lehce pitelného nápoje. Zásadní rozdíl oproti klasickým mixérům spočívá v samotné nádobě, která je plněna surovinami. Ta je zpravidla koncipována jako jakýsi džbán, ze kterého je možné smoothie po rozmixování přímo pít, případně tento džbán uzavřít speciálním víkem a vzít si ho (například to práce) s sebou. Pojďme se teď společně podívat na přehled základních parametrů takového smoothie makeru.

Smoothie maker

Kapacita nádoby

Objem nádoby na zpracování surovin mívá různou kapacitu a u některých výrobců se dokonce setkáte s několika nádobami různých objemů. Obecně vzato se však objemy pohybují mezi 0,5 a 1,5 litrem. Je ovšem třeba brát zřetel na to, že nikdy nelze naplnit nádobu na maximum. To jak moc je možné nádobu naplnit je vždy zřetelně znázorněno pomocí rysky a symbolu MAX, či jiného obdobného symbolu podobného významu.

Výkon přístroje

Výkon jako takový většinou odpovídá objemu nádoby, respektive potenciálnímu množství zpracovávaných surovin. V řeči čísel je to zhruba 300 až 500 wattů. Z uživatelského hlediska je možné výkon regulovat pomocí tlačítka, které mívá alespoň dvě výkonové úrovně. Lepší mixéry mají zároveň i speciální tlačítko pro zpracování ledu.

Údržba smoothie makeru

Celé zařízení je koncipováno tak, aby bylo pro uživatele maximálně pohodlné ho udržovat. Všechny části, které přijdou do kontaktu s přísadami a výsledným nápojem, je možné lehce omýt. Pokud nenecháte špínu na jednotlivých komponentech zaschnout, je takové mytí pod tekoucí vodou, otázkou několika málo desítek vteřin. Žádná další specifická údržba není zapotřebí. Je samozřejmě možné, že se vám sekací nože mixéru po několika letech intenzivního používání částečně ztupí, ale to je něco s čím je potřeba počítat a z logiky věci se nejedná o něco, s čím by se u jakéhokoliv typu mixéru uživatel nesetkal.