Jak se slaví Mezinárodní den žen ve světě

Mezinárodní den žen se v obecné rovině slaví na celém světě, ale faktem je, že v jednotlivých zemích mají tyto oslavy různou intenzitu a podobu a také se liší ve své oficiálnosti. Například u nás není MDŽ svátkem, ale jen takzvaným významným dnem, a to až od roku 2004, přičemž toto zákonné přijetí bylo spojeno s nemalou vlnou nevole jak ze strany řady politiků, tak ze strany mnoha občanů. Pojďme se však nyní společně podívat, jakou podobu mají oslavy MDŽ jinde ve světě. V krátkosti se podíváme na několik málo vybraných zemí.

Jak se slaví Mezinárodní den žen ve světě

USA

Navzdory tomu, že MDŽ vzniklo právě v této zemi, není zde oficiálně uznaným svátkem. Samotné oslavy jsou však poměrně rozsáhlé, což platí zejména pro velká města. Náplní bývají všelijaké průvody, pochody, demonstrace, setkání a akce.

Velká Británie

Středobodem oslav v této zemi je tři dny trvající londýnský festival, který se jmenuje Ženy světa. V rámci něj probíhají různé přednášky, proslovy, diskuze, představení, výstavy a podobně, přičemž to vše se nějakým způsobem týká žen a problémů, se kterými se potýkají.

Indie

Indie je sice nejlidnatější demokratickou zemí světa, avšak současně je také zemí rozvojovou, což je v tomto případě silně negativně spojeno s rovnoprávností žen a násilím, které je na nich pácháno. Oslavy mají především podobu demonstrací, pochodů a osvětových akcí.

Čína

V Čině se kromě Dne žen slaví také Den dívek, který prvnímu jmenovanému v kalendáři předchází. Obecně se ve společnosti očekává, že zaměstnavatelé dají ženám v tento den v práci půldenní volno a že muži obdarují jim v životě blízké ženy alespoň symbolickými dárky.

MDŽ

Rusko

Oslavy Mezinárodního dne žen mají v Rusku převelice dlouhou tradici a nelze opomenout, že je tento den v Rusku oficiálním svátkem již od roku 1918. Za dob Sovětského svazu byl podobně jako u nás zneužíván k propagandě, nicméně dnes je spojen především s dáváním dárků ženám.

Itálie

V Itálii je na MDŽ zvyklostí číslo jedna obdarovat ženu žlutou mimózou (květina). Neplatí to nicméně jen ve spojení muž a žena, ale také ve spojení žena a žena. Barvu žluté mimózy má potom evokovat také obarvování v ten den vařených a pečených pokrmů dožluta.

Polsko

Polsko má s oslavami MDŽ prakticky totožné historické zkušenosti jako my. Za komunismu se zde pořádaly olbřímí akce spojené s komunistickou propagandou. Poláci nicméně na tento svátek nezanevřeli jako my a aktivně ho slaví. Novodobou tradicí je obdarovávání žen tulipány.